Datum: 11. Januar 2011, Gewicht: 188,6 kg, Bauchumfang: 160 cm
Datum: 11. März 2011, Gewicht: 161,6 kg, Bauchumfang: 145 cm
Datum: 10. Mai 2011, Gewicht: 142 kg, Bauchumfang: 135 cm
Datum: 9. Juni 2011, Gewicht: 133,2 kg, Bauchumfang: 128 cm
Datum: 13. August 2011, Gewicht: 113,2 kg, Bauchumfang: 112 cm
Datum: 19. September 2011, Gewicht: 102,8 kg, Bauchumfang: 104 cm
Datum: 5. November 2011, Gewicht: 93,2 kg, Bauchumfang: 95 cm

  Zurück zu www.Die-Adipositas-Kur.de